45

"45" shows the story of young dancers, telling about - in a symbolic dimension - the subject of a collective, merged with teamwork, as well as a common, conscious decision to choose art as a way of life. The creators want to show the present being of the oldest dance theatre in Polan. The idea of "45" is to go beyond the traditional form of the choreographer's and composer's correlation. The travel appears as the theme of the performance - a journey as a sign of theater, as a search, as a choreographic composition and an interactive invitation for the viewer in the site specific space. The idea of the 45 is to go beyond the traditional form of the choreographer's and composer's correlation. Travel appears as the theme of the performance - a journey as a sign of the theater, its search, as a choreographic composition and an interactive invitation for the viewer in the site specific space. The performance was co-financed by Institute of Music and Dance within the program of Zamówienia Choreograficzne 2019

choreografia/ choreography: Jacek Przybyłowicz

muzyka/ music: Andrzej Konieczny, Kacper Krupa

reżyser świateł/ light design: Carsten Wank kostiumograf/ costumes: Joanna Klimas

asystent choreografa/ choreographer assistant: Anna Krysiak

obsada premierowa/ performers: Amy Basley, Evelyn Blue, Julia Hałka, Agnieszka Sara Jachym, Paulina Jaksim, Katarzyna Kulmińska, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Emily Wong, Kacper Bożek, Jerzy Kaźmierczak, Dominik Kupka, Gabriel Lawton, Paweł Malicki, Brage Nordang, Michał Przybyła, Adrian Radwański, Dominik Więcek, Patryk Zamojski światła/

lights: Przemysław Gapczyński

obsługa dźwięku/ sound support: Zuzanna Majewska

obsługa sceny/ stage support service: Grzegorz Potocki, Andrzej Przybyszewski, Daniel Wiśniewski

"45" ukazuje historię młodych tancerzy, dotykając - w symbolicznym wymiarze - tematu zbiorowości, scalonej pracą zespołową, a także wspólną, świadomą decyzją wyboru sztuki jako sposobu na życie. Twórcy pragną pokazać moment, w którym obecnie znajduje się zespół najstarszego teatru tańca w Polsce. Ideą „45” jest wyjście poza tradycyjną formę korelacji choreografa i kompozytora. Podróż pojawia się jako temat spektaklu - podróż jako znak teatru, jako poszukiwanie, jako kompozycja choreograficzna oraz interaktywne zaproszenie dla widza w przestrzeni site specific. Ideą 45 jest wyjście poza tradycyjną formę korelacji choreografa i kompozytora. Podróż pojawia się jako temat spektaklu - podróż jako znak teatru, jego poszukiwanie, jako kompozycja choreograficzna oraz interaktywne zaproszenie dla widza w przestrzeni site specific. Spektakl współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach Programu Zamówienia choreograficzne 2019

choreografia/ choreography: Jacek Przybyłowicz

muzyka/ music: Andrzej Konieczny, Kacper Krupa

reżyser świateł/ light design: Carsten Wank kostiumograf/ costumes: Joanna Klimas

asystent choreografa/ choreographer assistant: Anna Krysiak

obsada premierowa/ performers: Amy Basley, Evelyn Blue, Julia Hałka, Agnieszka Sara Jachym, Paulina Jaksim, Katarzyna Kulmińska, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Emily Wong, Kacper Bożek, Jerzy Kaźmierczak, Dominik Kupka, Gabriel Lawton, Paweł Malicki, Brage Nordang, Michał Przybyła, Adrian Radwański, Dominik Więcek, Patryk Zamojski światła/

lights: Przemysław Gapczyński

obsługa dźwięku/ sound support: Zuzanna Majewska

obsługa sceny/ stage support service: Grzegorz Potocki, Andrzej Przybyszewski, Daniel Wiśniewski