88aa11

88aa11 is an attempt to recreate electronic music tools orchestral apparatus.
There are several structures that re-creates shepard tone, wavetable synthesizers, advanced poly-rhythmic structures.

This work also connects my research in cognitive science behing rhythmical structures - thesis topic of master degree thesis in jazz department.

Composed by Andrzej Konieczny
Conducted by Łukasz Ksobiraj
Performed by Poznan Philharmonic Orchestra

88aa11 jest próbą przeniesienia idei muzyki elektronicznej w przestrzeń aparatu orkiestrowego.

Utwór ten łączy zagadnienia związane z tworzeniem struktur znanych z muzyki elektronicznej lecz także badania dotyczące percepcji struktur rytmicznych, które stanowiły przedmiot pracy magisterskiej na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej AM im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Composed by Andrzej Konieczny
Conducted by Łukasz Ksobiraj
Performed by Poznan Philharmonic Orchestra