Adtigo

Adtigo is searching for the interaction in intra-action as much as for the responsibility and response-ability with(in) the performers and its audience. Through Touch.

Within this duet one can find the multiplicity of touch: its strength, its violence and its agency. Connected to relationship and powerplay the body is the agent to cross the layers of physical, intimate and emotional layers of one's masculinity.

Performed by:

Leon Lapa Pereira

Andrzej Konieczny

Adtigo poszukuje interakcji w intra-akcji, jak również odpowiedzialności i możliwości reakcji z performerami i publicznością. Poprzez dotyk.

W tym duecie można odnaleźć mnogość dotyku: jego siłę, gwałtowność i sprawczość. Połączenie z relacją i grą sił sprawia, że ciało jest środkiem do przekraczania warstw fizycznej, intymnej i emocjonalnej męskości.

Performerzy:

Leon Lapa Pereira

Andrzej Konieczny