Becoming nomad

Lyotard’s differend in a spatio-temporal environment.

Observer can be a sound designer and a nomadic explorer of
an emergent counterpoint of present habitat.

Lyotardowski temin differend w środowisku czasoprzestrzennym.

Obserwator może być konstruktorem dźwięku i nomadycznym eksploratorem
wyłaniającego się kontrapunktu obecnego habitatu.