Building momentum @ Korzo

Together with Crosstown Eilit worked on the pleasure of building momentum. If you build something, you make it by joining things together, magnifying quantity and volume. Momentum is defined as an uncountable noun, if a process gains momentum it keeps developing or happening and becomes less likely to stop. Shaun King, American civil rights activist said,  
 
“Momentum is easy to lose and almost impossible to fake.”  
 
We start small and persistent and listen to the pathway of flow, taken by this energy and letting it grow.  

Maker: Eilit Marom  
Assistant: Zahira Suliman  
Performers: Elisa de la Serna Gallego, Lara Silva Santos, Lotte van Mechelen, Olin Bikker, Savannah Bito, Sophie Waller, Wibien van Haga, Yadhira De León Matos 
Costume Designer: Jorrien Schoneveld  
Composition: Andrzej Konieczny 
Light Design: Albert Tulling 
Outside eye: Adam Nillissen  

Razem z Crosstown Eilit pracowała nad przyjemnością budowania pędu. Jeśli coś budujesz, to tworzysz to poprzez łączenie rzeczy, powiększanie ilości i objętości. Momentum jest definiowane jako rzeczownik niepoliczalny, jeśli proces nabiera tempa, to wciąż się rozwija lub dzieje i staje się mniej prawdopodobne, że się zatrzyma. Shaun King, amerykański działacz na rzecz praw obywatelskich powiedział, "Impuls jest łatwy do stracenia i prawie niemożliwy do podrobienia".

Zaczynamy powoli, wytrwale i słuchamy dróg przepływu, przejęci tą energią i pozwalamy jej rosnąć. 

Twórca: Eilit Marom 
Asystent: Zahira Suliman
Wykonawcy: Elisa de la Serna Gallego, Lara Silva Santos, Lotte van Mechelen, Olin Bikker, Savannah Bito, Sophie Waller, Wibien van Haga, Yadhira De León Matos
Projektant kostiumów: Jorrien Schoneveld
Kompozycja: Andrzej Konieczny
Projekt światła: Albert Tulling
Konsultacja: Adam Nillissen