Larum Zegarum

Artistic action in the program of the Castle Cultural Center taking place as part of the Night of Museums.

Museums Night is the time when the Haunted Mansion comes to life, and the old, broken Clock.

150 years ago, the premiere of Stanislaw Moniuszko's opera caused a heated wave of protests. According to the censors, it stirred up feelings of Polishness, which is why it disappeared from the theatrical poster after three performances. Today, once again the eclectic larum has a chance to awaken the whole city.

Larum Zegarum is primarily a concert/intervention. The composer  reinterprets the concept of nationality hidden under the Sarmatian myth. A specially made urban sound installation refers to the social awakening program contained in the opera. Based on concrete music and co-created by the audience, the piece has the character of a unifying ritual.

Akcja artystyczna w programie Centrum Kultury Zamek odbywająca się w ramach Nocy Muzeów.

Uwaga! Ogłasza się stan wyjątkowy na Świętym Marcinie!
Czy słyszysz jak zegar z wieży zamkowej bije na alarm?

Noc Muzeów to czas gdy ożywa Straszny Dwór, a w nim stary, zepsuty Zegar.

150 lat temu premiera opery Stanisława Moniuszki wywołała gorącą falę protestów. Według cenzury budziła poczucie polskości, dlatego po trzech spektaklach zniknęła z teatralnego afisza. Dziś znów eklektyczne larum ma szansę obudzić całe miasto.

Larum Zegarum to przede wszystkim koncert/interwencja. Kompozytor reinterpretuje ukryte pod sarmackim mitem pojęcie narodowości. Specjalnie wykonana miejska instalacja dźwiękowa odwołuje się do zawartego w operze programu społecznego budzenia. Oparty na muzyce konkretnej, współtworzony przez publiczność utwór ma charakter jednoczącego rytuału.