Lethe

A mind is an unstable place. Sometimes the most cherished thoughts disappear due to a brief moment of distraction. Other times those unwanted develop roots that reach very deep and last with painful determination. Some thoughts sprout out naturally, like weeds. Others planted by a human strive to survive on this alien territory. These kinds of reflections accompanied the process of creation of "Lethe". Verbal statements morphed into lines of more or less straight shapes.Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

Directed and animated by Wojtek Siejak

Soundtrack by Andrzej Konieczny

Umysł jest miejscem niestabilnym. Niekiedy myśli najbardziej pielęgnowane znikają przez chwilową nieuwagę. Innym razem te niechciane zakorzeniają się bardzo głęboko i trwają z bolesną determinacją.
Jedne wyrastają naturalnie, jak chwasty. Inne zasadzone przez człowieka starają się przetrwać na tym obcym terytorium.
Takie refleksje towarzyszyły procesowi powstawania "Lethe". Z werbalnych stwierdzeń przeistoczyły się w kreski bardziej lub mniej proste.


Animacja i reżyseria  Wojtek Siejak

Ścieżka dźwiękowa   Andrzej Konieczny