Ma Petite Sophie

"Julio and Sophie celebrate their fifth anniversary together during an unexpected storm. But things will go much more awry when someone comes knocking on their door. Someone ready to change Sophie's life forever, once and for all..."

"Julio i Sophie świętują piątą rocznicę wspólnego życia podczas niespodziewanej burzy. Jednak sprawy potoczą się znacznie bardziej burzliwie, gdy ktoś zapuka do ich drzwi. Ktoś gotowy zmienić życie Sophie na zawsze, raz na zawsze..."