I Festwal Sztuki w Owińskach

The Academy of Music in Poznań, among its artistic offerings intended for a wide audience, also takes care of the area of activities and initiatives intended for young music lovers, who are elementary school students, preschoolers, children from orphanages, community centers, wards of foundations that help large foster families that create a home for children with dysfunctions, both physical and mental.
The 1st Festival of Arts in Owińskach is a series of free educational and artistic events (workshops, lectures, meetings, open rehearsals and concerts) prepared by educators, students and graduates. The festival is addressed to children and young people from the Sons of the Regiment Special School and Educational Center for Blind Children in Owińskach, who do not have the opportunity to confront art on a daily basis, as they are separated from it by spatial, social-mental and economic barriers. The festival is intended to be an opportunity to meet, listen and perform music together. The main program inspiration of the first edition of the Festival is jazz and Polish music.
The axis of the two-day festival events are CONCERTS:
- jam session in the Garden (Spatial Orientation Park) with the participation of students, musicians and alumni,
- a gala concert with the Owińskach Center Choir and invited stars.
The counterpoint to the concerts are the WORKSHOP CYCLES:
- for vocalists and instrumentalists and music listening workshops.
These classes are intended to bring music closer to the center's alumni in every possible aspect: performance, perception, social and therapeutic (as an impulse to create and give form to their own emotions).
Festival organizer:
Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

Akademia Muzyczna w Poznaniu, wśród oferty artystycznej przeznaczonej dla szerokiej grupy odbiorców, dba również o obszar działań i inicjatyw przeznaczonych dla młodych melomanów, którymi są uczniowie szkół podstawowych, przedszkolaki, dzieci z domów dziecka, z domów kultury, świetlic środowiskowych, podopieczni fundacji, które pomagają wielodzietnym rodzinom zastępczym tworzącym dom dla dzieci z dysfunkcjami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi.
I Festiwal Sztuki w Owińskach to cykl bezpłatnych wydarzeń o charakterze edukacyjno-artystycznym (warsztaty, wykłady, spotkania, próby otwarte i koncerty) przygotowanych przez pedagogów, studentów i absolwentów. Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, na co dzień nie mających możliwości konfrontacji ze sztuką, ponieważ dzieli je od niej bariera przestrzenna, społeczno-mentalna, ekonomiczna. Festiwal ma być okazją do spotkania, wspólnego słuchania i wykonywania muzyki. Główną inspiracją programową pierwszej edycji Festiwalu jest jazz i muzyka polska.
Osią dwudniowych wydarzeń festiwalowych są KONCERTY:
- jam session w Ogrodzie (Park Orientacji Przestrzennej) z udziałem studentów, muzyków oraz wychowanków,
- koncert galowy z udziałem Chóru Ośrodka w Owińskach oraz zaproszonych gwiazd.
Kontrapunktem koncertów są CYKLE WARSZTATOWE:
- dla wokalistów i instrumentalistów oraz warsztaty słuchania muzyki.
Zajęcia te mają przybliżyć muzykę wychowankom ośrodka w każdym możliwym aspekcie: wykonawczym, percepcyjnym, społecznym i terapeutycznym (jako impuls do tworzenia i nadawania formy własnym emocjom).
Organizator Festiwalu:
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

13445573_682655688558288_2020834308510905620_n
13417396_682653905225133_8448192948036614811_n
13428578_682652308558626_839006366772641441_n
13406912_682652391891951_7282115373971223953_n