Projekt Taxi

The TAXI Project is a story about the world as seen from the perspective of a cab. At its heart are authentic dialogues of cab drivers and passengers of the night fare. The initiative brings together artists who use the mediums of music, photography and film.

In addition to Łona, Konieczny and Krupa, they include Zuza Głowacka (concept and direction), Paweł Jóźwicki (photography) and Katarzyna Tomczyk (set design).

The collective is divided into two teams: one shoots a film about the heroes of the cab half-world, the other creates music and lyrics: adapting the video material as samples, skits, music video shots or simply - treating it as inspiration.

The two parts of the project - documentary and musical - intertwine in a cinematic image broadcast in episodes on the YouTube platform. An improvised live session featuring Lona is the first stop on this tour.

Projekt TAXI to opowieść o świecie widzianym z perspektywy taksówki. Jego sercem są autentyczne dialogi taksówkarzy oraz pasażerów nocnej taryfy. Inicjatywa skupia twórców posługujących się medium muzyki, fotografii i filmu.

Prócz Łony, Koniecznego i Krupy są to m.in. Zuza Głowacka (koncepcja i reżyseria), Paweł Jóźwicki (zdjęcia) i Katarzyna Tomczyk (scenografia).

Kolektyw dzieli się na dwie ekipy: jedna kręci film o bohaterach taksówkarskiego półświatka, druga tworzy muzykę i teksty: adaptuje materiał video jako sample, skity, teledyskowe ujęcia lub po prostu – traktuje go jako inspirację.

Obie części projektu – dokumentalna i muzyczna – splatają się w filmowym obrazie emitowanym w odcinkach na platformie YouTube. Improwizowana live sesja z udziałem Łony to pierwszy przystanek na tej trasie.