re-hearing place

How can we hear here? How do we hear ourselves? Musician Andrzej Konieczny and audiovisual artist Marina Hendrychová in their common artwork focuses on listening to the meaning of sounds from the surroundings. Hendrychová creates a graphic page of the work in the form of a long page of symbols, which can be scrolled, and at the same time responds to Konieczny's schemes and analysis of listening / hearing sound, created during the process of their cooperation. Konieczny then adapts these elements in his composition and transforms them into a sphere of musical performance. Re-hearing allows the viewer / listener to explore how sound can change our perception of the world.

Jak słyszymy siebie? Muzyk Andrzej Konieczny i artystka audiowizualna Marina Hendrychová w swojej wspólnej pracy artystycznej skupiają się na wsłuchiwaniu się w znaczenie dźwięków z otoczenia. Hendrychová tworzy graficzną stronę pracy w postaci długiej strony symboli, którą można przewijać, a jednocześnie odpowiada na schematy i analizy Koniecznego dotyczące słuchania/słyszenia dźwięku, powstałe w trakcie ich współpracy. Konieczny następnie adaptuje te elementy w swojej kompozycji i przekształca je w sferę muzycznego performansu. Re-hearing pozwala widzowi / słuchaczowi zbadać, jak dźwięk może zmienić nasze postrzeganie świata.