VW Factory opening

Volkswagen plant opening. An interactive installation composed of car parts and a composition for guitar, drums and performers.

Otwarcie fabryki Volkswagena. Interaktywna instalacja złożona z części samochodowych i kompozycja na gitarę, perkusję i performerów.